El màster en Banca i Finances és l'instrument que permet obtenir un coneixement integral i una visió global del negoci bancari. El programa proporciona una formació sòlida i actualitzada al voltant de dos pilars: les tècniques d'anàlisi teòriques i les aplicacions pràctiques. 

En el màster hi participen tant professionals de les entitats de crèdit com llicenciats sense experiència. Tots dos col·lectius es beneficien d'un coneixement global del negoci bancari i de la mútua interacció.

Els objectius del curs són:

Conèixer en profunditat les característiques i el funcionament dels productes i les institucions que integren els sistemes i els mercats financers nacionals i internacionals.

Conèixer tant l'oferta clàssica com l'àmplia gamma de nous instruments, serveis i derivats financers.

 

Direcció
Dr. Xavier Freixas i Dargallo

 

Organització
Institut d'Educació Contínua - UPF
Universitat Pompeu Fabra

 

Consulteu aquests apartats