El màster en Mercats Financers permet adquirir els coneixements necessaris per gestionar i assessorar professionalment qualsevol nivell de patrimoni. La seva perspectiva global comprèn des de la gestió i l'assessorament financer bàsic, fins a la banca privada.

El màster es dirigeix tant a professionals del sector financer, com a llicenciats sense experiència que vulguin:
Especialitzar-se en mercats financers.
Tenir criteri en el moment d'adquirir qualsevol tipus de producte.
Gestionar carteres.
Assessorar patrimonis.

En finalitzar el màster, ambdós col·lectius estaran capacitats per:
Valorar els productes del mercat financer, des d'actius de renda fixa fins a actius més complexos, com els OTC.
Analitzar les diferents situacions que es donen en el mercat i adequar les carteres a aquestes situacions.
Assessorar qualsevol perfil de client.

 

Direcció
Dr. Xavier Freixas i Dargallo

 

Organització
Institut d'Educació Contínua - UPF
Universitat Pompeu Fabra

 

Consulteu aquests apartats